Bart Van Bossuyt

not your average geography teacher


Of je nu docent, student of gewoon geïnteresseerd bent in visualisatie en wetenschap: welkom op interactive explainers.

Na acht jaar als dorpsapotheker besloot ik de overstap naar het onderwijs te maken, een keuze waar ik nog geen moment spijt van heb gehad. Veel van mijn inspiratie heb ik te danken aan mijn visionaire mentor Adrien Van den Bossche, die al rond de eeuwwisseling digitale werkbladen ontwierp. Toen al was het internet te onbetrouwbaar om stabiele digitale lessen met simulaties en kaarten op externe sites te bouwen.

Maar ook mijn huidige vakgroep is competent en enthousiast, waarvoor mijn meest oprechte dank en waardering.

Het werken met laptops biedt leerlingen ongekende mogelijkheden om data te verwerken en abstracte of driedimensionale concepten te visualiseren. Op deze site plaats ik materiaal dat ik voor mijn eigen leerlingen ontwerp, waarbij ik enkele standaarden hanteer:

 • Simulaties, interactieve kaarten, 3D-modellen en andere toepassingen moeten snel en responsief openen in de browser.
 • De achtergrond is zoveel mogelijk wit gehouden om annoteren door leerlingen of docenten aan te moedigen.
 • De interface is bewust eenvoudig en intuïtief gehouden: de focus ligt op onderzoekend leren, niet op het begrijpen van hoe de animatie functioneert.
 • Hoe meer je simulaties, kaarten en 3D-modellen kunt combineren, hoe krachtiger het inzicht in de leerinhouden.
 • De instructie moet van de docent zelf komen.
 • Leerlingen onderzoeken de relaties die in de simulaties, kaarten en 3D-modellen zijn ingebouwd; het is essentieel dat ze deze verbanden kunnen verwoorden.

academische kwalificaties

 • master in de farmaceutische wetenschappen (apotheker), UGent, 1994
 • master in de wetenschappen: geologie, optie milieu- en hydrogeologie, UGent, 2004
 • Engels richtgraad 4, PCVO Scheldeland, 2019
 • opleiding CLIL-methodologie, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, 2020

awards en pers

 • artikel SchoolIT, over de vernieuwde aardrijkskundesite, september 2023
 • presentatie ove AR in algemene vakken op XR-inspire, Thomas More Mechelen, januari 2024
 • demo over simulaties en 3D-modellen op MAFEA (Making Future Education Accessible), februari 2024
 • interview in Klasse, maartnummer van 2024
 • ICT Champion-award uitgereikt op de ICT-praktijkdag 2024
 • SETT-award ‘Digitaal leren’ uitgereikt op SETT 2024
 • interview in De Gentenaar over visualisatie in aardrijkskunde, 22 maart
 • kort artikel over 3D in de lessen aardrijkskunde in de nieuwsbrief van Klasse, eind april 2024

werk

 • officina-apotheker, verschillende standplaatsen, 1996 tot 2004
 • interim van de ziekenhuisapotheker, Belgisch Zee-Instituut voor Orthopedie (Oostende), zomer 2006
 • leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, natuurkunde, STEM, wiskunde en informaticawetenschappen, tot op heden
 • vakcoördinator aardrijkskunde bovenbouw op Don Boscocollege Zwijnaarde, tot op heden
 • medewerker curriculumontwikkeling microcredential aardrijkskunde, KUL (30 % opdracht), schooljaar 2024-2025


contact

 • via mail: vanbossuytb@dbz.be
 • op LinkedIn: Bart Van Bossuyt
 • op Don Boscocollege Zwijnaarde: Grotesteenweg-Noord 113, 9052 Gent (☎ 09/2214648)